Profil widza – demografia, dopasowanie do TG (affinity)

Profil widza
fakty

Fakty dotyczące widzów:

 

  • w latach 2019-2020 co druga osoba w wieku 15-75 chodziła do kina co najmniej raz na 3 miesiące, to dwukrotny wzrost vs. 2017r.
  • co drugi taki widz chodził do kina przynajmniej raz w miesiącu
  • w roku 2019 w Polsce sprzedano 62 mln biletów do kina, wzrost vs. 2017 +11% 

 

 

widzowie_kinowi

Cechy wyróżniające widza kinowego:

  • 67% z nich jest w wieku 16-49 lata
  • 72% ma wykształcenie średnie lub wyższe
  • 72% jest zatrudnionych na stałe bądź należy do grupy uczniowie / studenci
  • 48% uzyskuje dochód na gosp. dom. 5000 PLN+
  • 42% mieszka w miastach 50 tys. +

 

urlopy za granicą

Spędza urlop za granicą

170*

Chodzi do restauracji
155

Z wyższym wykształceniem

Posiada wyższe wykształcenie
136

Odwiedzający galerie

Odwiedza galerie handlowe
136

Jest zamożny

 

126

Kino powód 5

Chodzi do teatru

 

155

Jest w grupie wiekowej 25-44

107

Biorze udział w promocjach

119

Mający stałą pracę/studenci/uczniowie

Jest z kategorii zawodowej ABC1

126

Internauci

Robi zakupy w internecie

 

117

Mieszka w mieście 50 tys. +

117

Uwielbia gadżety

 

114

Zorientowani w nowych technologiach

Orientuje się w nowych technologiach

111

Należy do trendsetterów

 

114

Affinity* – wskaźnik pokazujący nadreprezentację danej zmiennej/cechy/opinii z określonej grupy docelowej (widzowie) w porównaniu z całą populacją. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc udział danej zmiennej wśród widzów, przez udział zmiennej w całej populacji. Wskaźnik powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie zmiennej do grupy docelowej niż do populacji.

Źródło TGI (2019-2020, N=40 198)