Profil widza – demografia, dopasowanie do TG (affinity)

Profil widza
fakty

Fakty dotyczące widzów:

 

  • w 2017r. co czwarta osoba w wieku 15-75 chodziła do kina co najmniej raz na 3 miesiące, to dwukrotny wzrost vs. 2006r.
  • co trzeci taki widz chodził do kina przynajmniej raz w miesiącu
  • w 2017r. w Polsce sprzedano ponad 56 mln biletów do kina, wzrost vs. 2016 +9%

 

 

widzowie_kinowi

Cechy wyróżniające widza kinowego:

  • 66% z nich jest w wieku 15-44 lata
  • 74% ma wykształcenie średnie lub wyższe
  • 81% jest zatrudnionych na stałe bądź należy do grupy uczniowie / studenci
  • 37% uzyskuje dochód na gosp. dom. 5000 PLN+
  • 37% mieszka w miastach 100 tys. +

 

urlopy za granicą

Spędza urlop za granicą

180*

Chodzi do restauracji
169

Z wyższym wykształceniem

Posiada wyższe wykształcenie
150

Odwiedzający galerie

Odwiedza galerie handlowe
140

Jest zamożny

 

127

Wyróżniający się

Lubi się wyróżniać

119

Jest w grupie wiekowej 25-44

117

Biorze udział w promocjach

122

Mający stałą pracę/studenci/uczniowie

Jest z kategorii zawodowej ABC1

141

Internauci

Jest internauci

 

118

Mieszka w mieście 50 tys. +

119

Uwielbia gadżety

 

114

Zorientowani w nowych technologiach

Orientuje się w nowych technologiach

112

Należą do trendsetterów

 

110

Affinity* – wskaźnik pokazujący nadreprezentację danej zmiennej/cechy/opinii z określonej grupy docelowej (widzowie) w porównaniu z całą populacją. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc udział danej zmiennej wśród widzów, przez udział zmiennej w całej populacji. Wskaźnik powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie zmiennej do grupy docelowej niż do populacji.

Źródło TGI (2017, N=20 046)