Biuro reklamy radia i kina z najwyższą oceną M&MP

Zostaliśmy docenieni w badaniu przeprowadzonym przez Media & Marketing Polska wśród pracowników domów mediowych (Raport Biura Reklamy 2018r.)

 

Magazyn „Media&Marketing Polska” co roku publikuje raport „Biura Reklamy”. Oceny zespołów sprzedaży mediów dokonuje w nim panel specjalistów – pracowników domów mediowych. Noty przyznawane są m.in. w kategoriach: ogólna ocena biur reklamy, elastyczność i sprawność w sytuacji zmiany w trakcie kampanii, otwartość na negocjacje cenowe, oferowane atrakcyjne formaty i rozwiązania. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 9-26 października 2018 r. przez Kantar Millward Brown.

 

Tandem Media, broker reklamy radiowej i kinowej Agory, w tegorocznej edycji raportu zdobył tytuł najlepszego biura sprzedaży reklamy kinowej, a także otrzymał wyróżnienie dla biura reklamy radiowej. Klienci Tandem Media kupujący reklamę radiową doceniają doradztwo oraz ciekawą ofertę rozwiązań proponowanych przez zespół. Klienci „kinowi” Tandem Media jako główne zalety biura reklamy wskazują szybkość odpowiedzi na zapytania oraz otwartość na negocjacje.