Profil widza – demografia, dopasowanie do TG (affinity)

Profil widza
fakty

Fakty dotyczące widzów:

 

  • w 2016r. co czwarta osoba w wieku 15-75 chodziła do kina co najmniej raz na 3 miesiące, to dwukrotny wzrost vs. 2006r.
  • co trzeci widz chodził do kina przynajmniej raz w miesiącu
  • w 2016r. w Polsce sprzedano ponad 52 mln biletów do kina, wzrost vs. 2015 +17%

 

 

widzowie_kinowi

Cechy wyróżniające widza kinowego:

  • 72% z nich jest w wieku 15-44 lata
  • 64% ma wyższe wykształcenie
  • 82% jest zatrudnionych na stałe bądź należy do grupy uczniowie / studenci
  • 30% uzyskuje dochód na gosp. dom. 5000 PLN+
  • 47% mieszka w miastach 100 tys. +

 

urlopy za granicą

Spędza urlop za granicą

179*

Chodzi do restauracji
170

Z wyższym wykształceniem

Posiada wyższe wykształcenie
136

Odwiedzający galerie

Odwiedza galerie handlowe
143

Są zamożni

 

134

Wyróżniający się

Lubią się wyróżniać

118

Są w grupie wiekowej 25-44

115

Biorą udział w promocjach

129

Mający stałą pracę/studenci/uczniowie

Są z kategorii zawodowej ABC1

147

Internauci

To internauci

 

112

Mieszkają w miastach 50 tys. +

122

Uwielbiają gadżety

 

113

Zorientowani w nowych technologiach

Orientują się w nowych technologiach

115

Należą do trendsetterów

 

112

Affinity* – wskaźnik pokazujący nadreprezentację danej zmiennej/cechy/opinii z określonej grupy docelowej (widzowie) w porównaniu z całą populacją. Wskaźnik ten oblicza się dzieląc udział danej zmiennej wśród widzów, przez udział zmiennej w całej populacji. Wskaźnik powyżej 100 oznacza lepsze dopasowanie zmiennej do grupy docelowej niż do populacji.

Źródło TGI (2016, N=20 000)