Radio się sprawdza!

Radio ma bardzo silną pozycję w mediamiksie i ciężko przecenić jego walory sprzedażowe. Sam rynek
biur sprzedaży i brokerów radiowych jest profesjonalny, a ich oferty w większości kompletne pod kątem plannersko-analitycznym i sprzedażowym. To paradoksalnie może rozleniwiać, gdyż agencje
dostają gotowe rozwiązania. Dlatego równolegle do sprzedaży staramy się reedukować i dostarczać aktualnej wiedzy o całym spektrum rynku radiowego. Poza tym Tandem Media prowadzi wraz z marketerami i domami mediowymi badania efektywności komunikacji w radiu, jak choćby ostatnio z Johnson & Johnson dla marki Nizoral. Dostrzegam coraz większe zainteresowanie złożonymi akcjami reklamowymi i niestandardowymi. Budowaniu ciekawego kontekstu dla marki oraz nieszablonowej interakcji ze słuchaczem towarzyszy zaangażowanie klienta w tworzenie takiej akcji, co jest najlepszym krzewieniem wiedzy o medium.

 

W rozmowie zatytułowanej „Milenialsi też będą słuchać radia” w raporcie „Nadawcy 2017” Moszczyński zwraca również uwagę na główne cele akcji I Love Radio: Pokazujemy tam case studies, które udowadniają, że radio sprawdza się w kampaniach realizowanych dla wielu targetów, w tym również milenialsów, ale też badania pokazujące, że radio posiada ogromne zaufanie społeczne.